Pomoc pro rok 2023

Ivo Popardowski

 

 

 

 

 

Hledáme nové příležitosti pro pomoc v roce 2023 všude tam, kde je to potřeba.

Poskytujeme obecně prospěšnné činnosti ke zlepšování a pro rozvoj kvality života dětí a dospělých, a to včetně těch, k nimž nebyly životní situace z jakéhokoliv důvodu příznivě nakloněny. Podporuje rovněž ochranu životního prostředí. Pomáháme poskytováním finančních příspěvků a věcných darů.

Předsea sdružení Ivo Popardowski se chce v tomto roce zaměřit zejména na:

  •  pomoc dětem
  • pomoc mateřským školám
  • pomoc dětem v rámci kvality ovzduší a jeho vlivu na jejich zdraví

Rádi podpoříme i Vás, pokud nám zašlete Váš stručný příběh na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Číst dál...

Pomohli jsme Cyklosvětlušce

Ivo Popardowski

 

 

 

 

 

Rozhodli jsme se podpořit dobrou věc! Každý rok se v Ostravě jede Bělským lesem nesoutěžní cyklojízda. A vždy pomáhá!

Jde o charitativní cyklojízdu nočním lesem a letos se jede na pomoc Jonáškovi z Ostravy. Pomohli jsme rozsvítit celou trasu noční jízdy. Jízda to byla mimořádná a se skvělým zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé. Nádherně rozsvícená a vyzdobená kola a závěr cesty s finanční pomocí pro malého Jonáška.

Více informací tady: https://cyklosvetluska.cz/

 

Číst dál...

Sdružení TŘEBA TAK podpořilo Kavárnu POTMĚ

Ivo Popardowski

Ivo Popardowski, předseda občanského sdružení TŘEBA TAK, se společně s manželkou Vladimírou Popardowskou rozhodli finančně podpořit zajímavý projekt „Kavárna POTMĚ“. Zcela zatemněný autobus, ve kterém nevidomí připravují kávu svým návštěvníkům, vyrazil po vybraných českých, moravských i slezských městech České republiky na své druhé mobilní turné.

Poprvé byla Kavárna POTMĚ představena v roce 2006 na MFF Karlovy Vary, kde se záhy stala jedním z nejnavštěvovanějších míst festivalu. Od té doby Světluška otevírá kavárnu vždy na několik týdnů v roce v letních měsících. Kavárna POTMĚ měla tu čest přivítat mnoho vzácných hostů, mezi nimi tehdejšího prezidenta Václava Havla, režiséra Miloše Formana, zpěvačku Hanu Hegerovou, herce Viktora Preisse a mnoho dalších.

V loňském roce se organizátorům splnil dlouhodobý sen. Po předchozích sedmi úspěšných ročnících se jim Kavárnu POTMĚ podařilo postavit „na kola“ a poslat tak speciálně upravený autobus na své první turné do regionů České republiky.

"Během loňského roku autobus s Kavárnou POTMĚ najezdil 3 tisíce km a navštívil 11 míst. Byli jsme mile potěšeni, jak ohromnou a pozitivní odezvu Světluška v regionech má. Slíbili jsme, že do všech postupně přijedeme. Těšíme se nejen my ve Světlušce, ale také náš báječný tým nevidomých kavárníků se už nemůže dočkat, až opět budeme servírovat tu nejčernější kávu široko daleko," prozradila Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

První kávu letošního osmého ročníku a současně druhého turné autobusu v něm letos ochutnala patronka „světluščího“ projektu Aneta Langerová, která také každoročně jedno odpoledne v Kavárně POTMĚ společně s nevidomými číšníky obsluhuje hosty. V naprosté tmě zde dokáže také zpívat a hrát. „Na hraní a obsluhování se vždycky moc těším, ale i přes to, že to mám už nacvičené, pevně doufám, že se mi nepodaří nikomu vylít kávu do klína. Ale hlavně se modlím, aby mi nepraskla struna, protože tu v té tmě vyměnit neumím,“ řekla Aneta Langerová na zahájení.

 

Číst dál...

Dar dětskému a novorozeneckému oddělení Pardubické nemocnice

Ivo Popardowski

Kromě zdravotní péče na vysoké odborné úrovni je snahou také vstřícný a přátelský přístup celého nemocničního personálu k dětem a jejich rodičům. Novorozenecké oddělení má označení „Baby friendly", tzn. nemocnice přátelská dětem. Dětské oddělení samotné se řídí Chartou práv dětí v nemocnici. O děti na oddělení se starají i pedagogové mateřské a základní školy při nemocnici, kdy do péče jsou zahrnuty i prvky herní specializace.

Protože jsme se prostřednictvím našeho terénního pracovníka dozvěděli, že dětskému oddělení chybí sportovní i hluboké kočárky na přepravu dětských pacientů mezi jednotlivými odděleními, rozhodl se výbor sdružení TŘEBA TAK o.s. - v čele s předsedou Ivem Popardowským a jeho manželkou Vladimírou Popardowskou - zakoupit hluboký kočárek a věnovat jej jako věcný dar dětskému a novorozeneckému oddělení Pardubické krajské nemocnice

INFORMUJEME NAŠE ČTENÁŘE
Charta práv dětí v nemocnici

Dokument schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993.

Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

Děti v nemocnici musejí mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzování k aktivní účasti na něm.

Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

Děti musejí mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

O děti musí být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

Děti musejí mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.

(Zdroj: www.nemocnice-pardubice.cz)

Číst dál...

Mistrovství ČR v tenise neslyšících mužů, žen a mládeže

cesky svaz neslysicich sportovcu

Občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo podpořit Mistrovství ČR v tenise neslyšících mužů, žen a mládeže, které z pověření Českého svazu neslyšících sportovců a STK tenisu pořádá na pražských tenisových kurtech Hamr Záběhlice SK Olympia Praha SPS. Vítězi soutěže věnují Ivo Popardowski a Vladimíra Popardowská značkový multifunkční tablet.

 

Číst dál...

Monitory dechu BABYSENZE II. pro Fakultní nemocnici Ostrava

Ivo Popardowski

Občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo zakoupit a věnovat několik monitorů dechu BABYSENZE II Fakultní nemocnici Ostrava. V nejbližších dnech tyto přístroje osobně předají předseda sdružení Ivo Popardowski se svou manželkou Vladimírou Popardowskou zdravotnickému personálu porodnicko-gynekologického oddělení FN Ostrava.

Monitor dechu BABYSENSE II je součástí rodiny osvědčených a vysoce kvalitních výrobků péče o zdraví dítěte značky BABYSENSE a do ČR je oficiálně distribuován. Výjimečnost tohoto výrobku spočívá ve dvou senzorových deskách, které se naprosto bezpečně uloží pod matraci dětské postýlky. Dítě pak s přístrojem vůbec nepřichází do styku a nemůže jeho funkci nijak ovlivnit. Senzory monitoru dechu jsou napojeny na kontrolní jednotku monitoru dechu upevněnou na postýlce, která je napájena čtyřmi tužkovými bateriemi. Na kontrolní jednotce je vypínač, kterým se přístroj zapíná a vypíná, zelená kontrolka dechové aktivity, červená poplachová kontrolka a indikátor nízkého napětí baterií, který včas upozorní, pokud je třeba baterie vyměnit.

DALŠÍ INFORMACE ČTENÁŘŮM

Během prvního roku života může u dítěte dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. V některých případech může zástava souviset s tzv. SIDS – Syndromem náhlého kojeneckého úmrtí, které je stále nejčastější příčinou úmrtí kojenců do 1 roku věku. Příčiny tohoto syndromu nebyly zatím zjištěny a nelze jej diagnostikovat předem. Monitor dechu BABYSENSE II sice nemůže předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání dítěte a varuje v případě jeho změny. Monitor dechu BABYSENSE II neustále sleduje dýchání a pohyby dítěte. Normální dýchání a pohyby signalizuje zelenou kontrolkou, která je dobře viditelná i na větší vzdálenost. V okamžiku, kdy se dýchání dítěte zpomalí (frekvence dechu klesne pod 10 nádechů za minutu), nebo úplně zastaví, nebo když se dítě přestane hýbat po dobu delší 20 sekund, Monitor dechu BABYSENSE II upozorní na tento stav hlasitým zvukovým signálem (80dB na 1m). Jakmile zazní tento signál, musí být dítěti poskytnuta první pomoc!

Číst dál...

Připravujeme se na spolupráci se sdružením SOS dětských vesniček

SOS detske vesnice

Před několika dny proběhlo jednání zástupců našeho sdružení TŘEBA TAK a zástupci sdružením SOS dětských vesniček. Cílem uvažované vzájemné spolupráce je prostřednictvím pravidelné finanční podpory zabezpečit kontinuitu prostředků nezbytných pro zabezpečení chodu rodin a veškerých potřeb souvisejících s výchovou dětí v SOS dětských vesničkách. Předběžně probírali zástupci obou sdružení možnosti vzájemné spolupráce v programu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. O výsledcích dalších jednání a přípravných fázích budoucí spolupráce vás budeme podrobně informovat.

Číst dál...

Sdružení TŘEBA TAK podpoří další ediční titul Českého červeného kříže

cz cerveny kriz

Naše občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo podpořit další ediční titul ČČK s názvem „OMALOVÁNKY PRVNÍ POMOCI“, kterými vydavatel hodlá nejenom pobavit, ale především atypickým způsobem seznámit děti se základními technikami a hlavními zásadami používanými při poskytování první pomoci.

Předseda sdružení Ivo Popardowski se o svém rozhodnutí podpořit tento titul vyjádřil slovy: „Je nanejvýš potřebné neustále seznamovat veřejnost se zásadami poskytování první pomoci, protože situace, kdy někdo z nás potřebuje pomoc, jsou na denním pořádku a nikdy nevíme, zda nepostihne i někoho z nás či našich nejbližších.“

Vladimíra Popardowská, místopředsedkyně sdružení TŘEBA TAK, slova manžela doplnila: „Jak jsme se již mnohokrát dočetli, právě mnoho dětí přispělo díky své odvaze a znalostem k záchraně života svých kamarádů i dospělých.“

Ediční titul „Omalovánky první pomoci“ bude doplněn odborným doprovodným textem zohledňujícím zásady pro poskytování laické první pomoci obsažené v revidovaném vydání „Standardy první pomoci“, který ČČK vydalo v loňském roce a které jsou závaznou metodickou pomůckou pro výuku první pomoci laiků v ČR. Po ukončení realizace celého projektu věnujeme několik výtisků některému ze školských zařízení.

Číst dál...

Podporujeme Aerobic club diamond

AEROBIC CLUB DIAMOND1

Občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo podpořit kladenský klub Aerobic Club Diamond, registrovaný pod Českým svazem aerobiku, fitness a tance FISAF.cz. Jeho zástupci se věnují zajímavému sportovnímu odvětví, které s nadšením provozují jak začínající děti, tak i zkušení a úspěšní závodníci.

Číst dál...

Bezpečná lokalita

burglar

Majetková kriminalita, která občany trápí nejvíce, představuje celých 70 % evidovaných trestných činů. Předseda občanského sdružení TŘEBA TAK, Ivo Popardowski se proto rozhodl podpořit a zapojit se do programu, který na doporučení Poradního sboru pro situační prevenci kriminality vyhlásil odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Číst dál...