Podporujeme Aerobic club diamond

AEROBIC CLUB DIAMOND1

Občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo podpořit kladenský klub Aerobic Club Diamond, registrovaný pod Českým svazem aerobiku, fitness a tance FISAF.cz. Jeho zástupci se věnují zajímavému sportovnímu odvětví, které s nadšením provozují jak začínající děti, tak i zkušení a úspěšní závodníci.

K hlavním cílům našeho občanského patří mimo jiných také podpora sportu a zdravé soutěživosti. Jsme si proto samozřejmě vědomi skutečnosti, že příspěvky rodičů mladých sportovců jen stěží dokáží pokrýt náklady na dresy, cestovné a startovné. Ocenili jsme, že klub má zájem na tom, aby členství bylo umožněno i dětem ze sociálně slabších rodin, a proto nechtějí jeho představitelé donekonečna zvyšovat členské příspěvky. Rozhodli jsme se proto snahu vedení klubu podpořit a věříme, že i náš příspěvek pomůže mladým milovníkům sportu účastnit se soutěží ve sportovním aerobiku, fitness týmech a pódiových skladbách nejenom na republikové, ale i na evropské úrovni.