Připravujeme se na spolupráci se sdružením SOS dětských vesniček

SOS detske vesnice

Před několika dny proběhlo jednání zástupců našeho sdružení TŘEBA TAK a zástupci sdružením SOS dětských vesniček. Cílem uvažované vzájemné spolupráce je prostřednictvím pravidelné finanční podpory zabezpečit kontinuitu prostředků nezbytných pro zabezpečení chodu rodin a veškerých potřeb souvisejících s výchovou dětí v SOS dětských vesničkách. Předběžně probírali zástupci obou sdružení možnosti vzájemné spolupráce v programu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. O výsledcích dalších jednání a přípravných fázích budoucí spolupráce vás budeme podrobně informovat.