Občanské sdružení TŘEBA TAK o.s., bylo založeno v roce 2008 panem Ivo Popardowski a jeho manželkou Vladimírou Popardowskou. Je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým, nevládním a neziskovým sdružením fyzických i právnických osob, které spojují společné zájmy – poskytování obecně prospěšných činností ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí a dospělých, a to včetně těch, k nimž nebyly životní situace z jakéhokoliv důvodu příznivě nakloněny. Podporuje rovněž ochranu životního prostředí. Své cíle hodlá sdružení dosahovat především organizováním kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí, poskytováním obecně prospěšných činností a poskytováním finančních příspěvků a věcných darů.