Sdružení TŘEBA TAK podpoří další ediční titul Českého červeného kříže

cz cerveny kriz

Naše občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo podpořit další ediční titul ČČK s názvem „OMALOVÁNKY PRVNÍ POMOCI“, kterými vydavatel hodlá nejenom pobavit, ale především atypickým způsobem seznámit děti se základními technikami a hlavními zásadami používanými při poskytování první pomoci.

Předseda sdružení Ivo Popardowski se o svém rozhodnutí podpořit tento titul vyjádřil slovy: „Je nanejvýš potřebné neustále seznamovat veřejnost se zásadami poskytování první pomoci, protože situace, kdy někdo z nás potřebuje pomoc, jsou na denním pořádku a nikdy nevíme, zda nepostihne i někoho z nás či našich nejbližších.“

Vladimíra Popardowská, místopředsedkyně sdružení TŘEBA TAK, slova manžela doplnila: „Jak jsme se již mnohokrát dočetli, právě mnoho dětí přispělo díky své odvaze a znalostem k záchraně života svých kamarádů i dospělých.“

Ediční titul „Omalovánky první pomoci“ bude doplněn odborným doprovodným textem zohledňujícím zásady pro poskytování laické první pomoci obsažené v revidovaném vydání „Standardy první pomoci“, který ČČK vydalo v loňském roce a které jsou závaznou metodickou pomůckou pro výuku první pomoci laiků v ČR. Po ukončení realizace celého projektu věnujeme několik výtisků některému ze školských zařízení.