Monitory dechu BABYSENZE II. pro Fakultní nemocnici Ostrava

Ivo Popardowski

Občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo zakoupit a věnovat několik monitorů dechu BABYSENZE II Fakultní nemocnici Ostrava. V nejbližších dnech tyto přístroje osobně předají předseda sdružení Ivo Popardowski se svou manželkou Vladimírou Popardowskou zdravotnickému personálu porodnicko-gynekologického oddělení FN Ostrava.

Monitor dechu BABYSENSE II je součástí rodiny osvědčených a vysoce kvalitních výrobků péče o zdraví dítěte značky BABYSENSE a do ČR je oficiálně distribuován. Výjimečnost tohoto výrobku spočívá ve dvou senzorových deskách, které se naprosto bezpečně uloží pod matraci dětské postýlky. Dítě pak s přístrojem vůbec nepřichází do styku a nemůže jeho funkci nijak ovlivnit. Senzory monitoru dechu jsou napojeny na kontrolní jednotku monitoru dechu upevněnou na postýlce, která je napájena čtyřmi tužkovými bateriemi. Na kontrolní jednotce je vypínač, kterým se přístroj zapíná a vypíná, zelená kontrolka dechové aktivity, červená poplachová kontrolka a indikátor nízkého napětí baterií, který včas upozorní, pokud je třeba baterie vyměnit.

DALŠÍ INFORMACE ČTENÁŘŮM

Během prvního roku života může u dítěte dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. V některých případech může zástava souviset s tzv. SIDS – Syndromem náhlého kojeneckého úmrtí, které je stále nejčastější příčinou úmrtí kojenců do 1 roku věku. Příčiny tohoto syndromu nebyly zatím zjištěny a nelze jej diagnostikovat předem. Monitor dechu BABYSENSE II sice nemůže předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání dítěte a varuje v případě jeho změny. Monitor dechu BABYSENSE II neustále sleduje dýchání a pohyby dítěte. Normální dýchání a pohyby signalizuje zelenou kontrolkou, která je dobře viditelná i na větší vzdálenost. V okamžiku, kdy se dýchání dítěte zpomalí (frekvence dechu klesne pod 10 nádechů za minutu), nebo úplně zastaví, nebo když se dítě přestane hýbat po dobu delší 20 sekund, Monitor dechu BABYSENSE II upozorní na tento stav hlasitým zvukovým signálem (80dB na 1m). Jakmile zazní tento signál, musí být dítěti poskytnuta první pomoc!