Bezpečná lokalita

burglar

Majetková kriminalita, která občany trápí nejvíce, představuje celých 70 % evidovaných trestných činů. Předseda občanského sdružení TŘEBA TAK, Ivo Popardowski se proto rozhodl podpořit a zapojit se do programu, který na doporučení Poradního sboru pro situační prevenci kriminality vyhlásil odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Cílem naší účasti v tomto celostátním programu je poskytovat veřejnosti informace

Program Bezpečná lokalita má úzkou souvislost s komplexním preventivním programem, který je ve stovkách měst České republiky realizován pod názvem PARTNERSTVÍ. Jeho úkolem je informovat jednotlivé občany, vlastníky bytových jednotek, bytová družstva nájemníků a představitele měst a obcí o problematice ochrany majetku a bezpečnosti osob. Následně je pak motivovat k širšímu, důslednějšímu a odpovědnějšímu postoji k řešení bezpečnějšího života v místech, kde žijí a pracují.