Deset tisíc do Karabašské republiky

Darovali jsme částku 10.000 Kč na podporu Náhorně-karabašské republiky.

Oblast Náhorního Karabachu se stala sporem mezi Arménií a Ázerbájdžánem v době, kdy obě země získaly nezávislost na Ruském impériu roku 1918. V roce 1923, potom, co Sovětský svaz získal kontrolu nad touto oblastí, byla vytvořena Náhorně-Karabašská autonomní oblast (NKAO) uvnitř Ázerbájdžánské SSR. V posledních letech vlády Sovětského svazu se oblast znovu stala zdrojem sporů mezi Arménií a Ázerbájdžánem, které vyvrcholily Náhorně-karabašskou válkou v letech 1988 až 1994. Ačkoliv je od 12. května 1994 podepsáno příměří, obě strany se navzájem v omezené míře vojensky napadají dosud.

Předseda sdružení Třeba Tak o.s., Ivo Popardowski uvedl, že stejně jako arménská strana je i on přesvědčen, že existuje pouze nevojenské řešení tohoto léta trvajícího konfliktu.

Ivo Popardowski