Další ničivá povodeň v Zálezlicích a okolí

Uvod povoden

Jeden ze symbolů ničivých povodní z roku 2002 se letos ocitl opět pod vodou. Podobně jako v roce 2002, znovu prokázala dravá řeka Vltava svou sílu a mnoho obyvatel Zálezlic a okolí donutila opustit své domovy. Dne 3. června 2013 vystoupila ze svého koryta a následná snaha obyvatel chránit před vodním živlem svá obydlí pytli s pískem se ukázala opět marná. Většina evakuovaných občanů si stihla vzít sebou pouze nejnutnější, vše ostatní zůstalo napospas vodě. Obec zůstala odříznuta od okolního světa, protože všechny její příjezdové cesty byly zaplaveny.

Před jedenácti lety v obci spadlo 121 domů a hospodářských stavení. Škody se vyšplhaly přes 200 milionů korun. Od té doby se obec v podstatě celá obnovila a počet jejích obyvatel stoupl. Po nákladném a náročném odstranění následků dokázali obyvatelé obce včele se svými zastupiteli mimo jiné zrekonstruovat zcela zničenou čisticí stanici odpadních vod, realizovat výstavbu dvanácti bytových jednotek a mnoha rodinných domů, vybudovat novou kanalizační síť a provést komplexní plynofikaci celé obce Zálezlice. Zajistili též alespoň dočasné zpevnění ochranného valu před plánovanou výstavbou nové hráze.

Přestože rozsah povodní, následků i způsobených škod bude v Zálezlicích pravděpodobně o něco menší než v roce 2002, nabízí se zásadní otázka. Proč se nepodařilo ochránit obec ani po celých jedenácti letech od poslední katastrofy? „Důvodů je více. Například byrokracie, která vyžaduje kvantum papírů. Je třeba mít stovky povolení, například povolení jediné přeložky kabelů u telefonního operátora má 150 stránek. Velké průtahy také způsobila skutečnost, že obec musela kvůli výstavbě hráze vykoupit od různých vlastníků na tři desítky pozemků, přičemž poslední majitel podepsal prodej až na jaře roku 2011“, vysvětloval v několika rozhovorech Jiří Čížek, starosta Zálezlic.

V rámci svých možností se k mnoha nadačním i jednotlivým i dárcům připojilo také naše občanské sdružení TŘEBA TAK. Jak řekl předseda sdružení Ivo Popardowski: "Zakoupili jsme a jmenovaným obcím věnovali několik vysoušečů".

O nic lépe nedopadli při letošních záplavách ani obyvatelé nedaleké obce Kly.