Pomoc pro rok 2023

          Hledáme nové příležitosti pro pomoc v roce 2023 všude tam, kde je to potřeba. Poskytujeme obecně prospěšnné činnosti ke zlepšování a pro rozvoj kvality života dětí a dospělých, a to včetně...

Více...

Pomohli jsme Cyklosv…

          Rozhodli jsme se podpořit dobrou věc! Každý rok se v Ostravě jede Bělským lesem nesoutěžní cyklojízda. A vždy pomáhá! Jde o charitativní cyklojízdu nočním lesem a letos se jede na pomoc...

Více...

Sdružení TŘEBA TAK p…

Ivo Popardowski, předseda občanského sdružení TŘEBA TAK, se společně s manželkou Vladimírou Popardowskou rozhodli finančně podpořit zajímavý projekt „Kavárna POTMĚ“. Zcela zatemněný autobus, ve kterém nevidomí připravují kávu svým návštěvníkům,...

Více...

Dar dětskému a novor…

Kromě zdravotní péče na vysoké odborné úrovni je snahou také vstřícný a přátelský přístup celého nemocničního personálu k dětem a jejich rodičům. Novorozenecké oddělení má označení „Baby friendly", tzn. nemocnice...

Více...

Mistrovství ČR v ten…

Občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo podpořit Mistrovství ČR v tenise neslyšících mužů, žen a mládeže, které z pověření Českého svazu neslyšících sportovců a STK tenisu pořádá na pražských tenisových...

Více...

Monitory dechu BABYS…

Občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo zakoupit a věnovat několik monitorů dechu BABYSENZE II Fakultní nemocnici Ostrava. V nejbližších dnech tyto přístroje osobně předají předseda sdružení Ivo Popardowski se svou...

Více...

Připravujeme se na s…

Před několika dny proběhlo jednání zástupců našeho sdružení TŘEBA TAK a zástupci sdružením SOS dětských vesniček. Cílem uvažované vzájemné spolupráce je prostřednictvím pravidelné finanční podpory zabezpečit kontinuitu prostředků nezbytných pro...

Více...

Sdružení TŘEBA TAK p…

Naše občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo podpořit další ediční titul ČČK s názvem „OMALOVÁNKY PRVNÍ POMOCI“, kterými vydavatel hodlá nejenom pobavit, ale především atypickým způsobem seznámit děti se základními...

Více...

Podporujeme Aerobic…

Občanské sdružení TŘEBA TAK se rozhodlo podpořit kladenský klub Aerobic Club Diamond, registrovaný pod Českým svazem aerobiku, fitness a tance FISAF.cz. Jeho zástupci se věnují zajímavému sportovnímu odvětví, které s...

Více...

Bezpečná lokalita

Majetková kriminalita, která občany trápí nejvíce, představuje celých 70 % evidovaných trestných činů. Předseda občanského sdružení TŘEBA TAK, Ivo Popardowski se proto rozhodl podpořit a zapojit se do programu, který na...

Více...

Deset tisíc do Karab…

Darovali jsme částku 10.000 Kč na podporu Náhorně-karabašské republiky. Oblast Náhorního Karabachu se stala sporem mezi Arménií a Ázerbájdžánem v době, kdy obě země získaly nezávislost na Ruském impériu roku 1918....

Více...

Další ničivá povodeň…

Jeden ze symbolů ničivých povodní z roku 2002 se letos ocitl opět pod vodou. Podobně jako v roce 2002, znovu prokázala dravá řeka Vltava svou sílu a mnoho obyvatel Zálezlic...

Více...

Hlavní formou dosahování cílů sdružení TŘEBA TAK je poskytování obecně prospěšných činností na úseku společenského, kulturního, sportovního, zdravotního, vzdělávacího dění a osvěty, obecně prospěšných akcí, v oblastech ochrany životního prostředí a podpory zdravého životního stylu, zejména: 

 • podpora a organizování činností v oblasti péče o děti a dospělé,
 • podpora a organizování konferencí, vzdělávacích a osvětových služeb a činností pro veřejnost,
 • podpora a organizování společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti,
 • poskytování informačních, osvětových, poradenských, servisních a agenturních služeb,
 • vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
 • vydávání periodických tiskovin ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
 • organizování činností zaměřených na prevenci kriminality a souvisejících sociálně patologických jevů,
 • organizování a podpora akcí v oblasti prevence bezpečnosti dětí a seniorů
 • získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, státních fondů, evropských dotací a fondů, nadací, vlastní činností i jiným způsobem, tak, aby organizované projekty byly z hlediska materiálního i personálního zajištění kvalitní a současně nebyly z důvodu finanční náročnosti pro účastníky nedostupné,
 • přerozdělování získaných finančních prostředků a poskytování věcných a finančních darů,
 • účast při jednáních s volenými i správními orgány,
 • spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činností v rozsahu vymezeném článkem III. stanov.